Kadın Neden Aldatır?

Konuya kadın açısından bakmadan önce aslında ‘’Aldatma nedir?’’ in cevabını bulmaya çalışalım.

Kelime anlamıyla aldatmak ;

 

1.  Beklenmedik bir davranışla yanıltmak
2. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak
3. Birine verilen sözü tutmamak
4. Yalan söylemek
5. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek
6. Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek
7. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek
8. Oyalamak, avutmak

TDK alıntısıdır.

 

Yukarıda gördüğünüz gibi aldatmayla ilgili birçok açıklama sıralanmıştır. Fakat bunun içinde konu itibarı ile bizi ilgilendiren ilişkideki aldatma.  Ve bu bağlamda öncelikle şu soruyu sormak gerekiyor: ‘’İnsan neden aldatmaya gereksinim duyar?’’ Önce cinsiyet ayrımı yapmadan insan neden aldatırı sorgulamak gerekir.

Herkesin elbette buna vereceği cevabı vardır. Kendince gerekçeler ve sebepler ortaya konulur.

Kimileri birlikteliklerinde aradıkları mutluluğu bulamamayı,

kimileri sadece huzuru,

kimileri, yoksul kaldığını düşündüğü şefkat, ilgi, alakaya duyduğu gereksinimi,

kimileri ise bir birey olarak dahi kabul görmemeyi aldatmaya dayanak göstermişlerdir.

Ve ayrılmak yerine o evliliği ya da birlikteliği sürdürerek aldatmayı tercih etmişlerdir? Tüm bunlar aldatmak için gerekçe olabilir mi? Bunlar, aldatanlar tarafından gerekçe olarak gösterilebiliyorsa, neden boşanmak ya da ayrılmak için değil de aldatmak için sebep teşkil ediyor?

Bu noktada insan ilişkilerini konu aldığım yazılarıma kaynak oluşturan çeşitli insan hikayeleri içerisinde kadın dramları ve yaşanmışlıklarında şunu gözlemledim:

Her birinin hikayesi ve yaşanmışlıkları benzerlik taşıyor gibi görünse de, bu hikayeler her ilişki gibi kendine özgüydü aslında. Aldattığını cesurca itiraf eden kadınlara sorduğum şuydu:

‘’Neden boşanmak değil de aldatmayı seçtiniz?’’ Ve bu soruya aldığım yanıtlardan sadece bazılarını size sunuyorum:

‘’ …Nasıl boşanayım, ekonomik özgürlüğüm yok.’’

‘’…Çocukların psikolojisini düşünüyorum, onlara parçalanmış aileyi yaşatmak istemiyorum, buna hakkım yok’’

‘’…Yeniden evleneceğim insanın eşimden daha kötü olmayacağını nasıl bilebilirim?’’

‘’…Kocamla aramda duygusal anlamda bir şey kalmasa bile, baba evinde olmadığım kadar evliliğimde özgürüm, en azından istediğimi yapabiliyorum.’’

‘’…Boşansam ne olacak ki, dul bir kadın olarak damga yiyeceğim, ne yapsam dikkat çekecek ayrıca kocamı insan olarak seviyorum ve belli bir düzenimiz var, böyle gidiyoruz işte.’’

‘’…Aslında kocamı seviyorum, sadece bana veremediği heyecanı başkasıyla tamamlamaya çalışıyorum, hepsi bu.’’

‘’… Ben mutlu kadını oynuyorum çünkü kocam çevresinde itibar gören ve sevilen bir adam. ‘’

‘’… Nasıl boşanayım, bunu asla kabul etmez ve beni öldürebilir de.’’

Bunlar aldığım aldığım samimi itiraflardan bir kaçıydı sadece. Yukarıda konu başlığımıza aradığımız yanıtın da ta kendisiydi belki de.

Eğer tüm bu yanıtlar sizi tatmin etmediyse, o halde sorum size:

 

Sizce ‘’Kadın neden aldatır?

Son Yazılar