Terörün her şeyi – 1

Birkaç yazı halinde yazmayı düşündüğüm bu konu hakkında okuyacaklarınız, araştırdıklarımın kendi düşüncelerimle birleştirilmesi sonucu tarafsız olmaya çalışılarak yazılmıştır.

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar; sadece bugünün olacaklarının veya yarının meydana getireceklerinin değil, dünün yaşananlarının da bir parçasıdır. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan tüm insanlar olarak kabul etmek zorunda olduğumuz bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun devamıdır. Bunu en basitinden kanıtlamak gerekirse, kullandığımız ay yıldızlı bayrağımız Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yer almıştır.

Asya’dan Anadolu topraklarına gelen Türkler, İstanbul’un fethiyle terörün kapısını aralamıştır aslında. Fethedilen bölgelerde halka işkence yapılmamış olduğu gibi din konusunda zorlama da yapılmamıştır. Sadece “adaleti sağlama” amacı güdülmüştür. Ancak 500 yıldan fazla bir süreyi geride bıraktığımız bu fethin acısı bazılarınca hala unutulmamıştır. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların en büyük sebebidir bu konu.

İstanbul’un fethinden sonra  Avrupa’da da fetihlerin yaşanması özellikle Hıristiyan dünyasında büyük korku yaratmıştır. Bu korkuda haklılar aslında. Dinlerini kaybetme ve asimile olma düşünceleri bu korkunun temelini oluşturuyor olmalı. Ancak atalarımızın niyeti öyle değildi. En azından bize öğretilen öyle diyebiliriz.

Birçok milletin barış içinde bir arada yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu, Duraklama ve Gerileme Dönemine girmesinin yanında Fransız İhtilali ile birlikte yıkılmaya başlamıştır. Ulus devletlerini örgütleyen Fransız İhtilali’nin, hal böyle olunca imparatorlukları hedef aldığını düşünmemek elde değildir. Özellikle de İstanbul’un acısını unutmayan Haçlıların gözünde, Osmanlı’yı parçalama planlarının yegane temelidir.

Öte yandan Dünya’yı yöneten gizli örgütlerin olduğu, göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek olarak karşımızdadır. Tahminimce bu gizli örgütlerin en büyüğünü masonlar ve derin devletler oluşturmaktadır. Ayrıca en büyük hedefinde, dinin olmadığı tek dünya devleti kurmak olduğu birçok yerde bahse geçmektedir. Bu durumda bütün dinler ve bütün ülkeler tehdit altındadır. Çünkü hedeflenenin, ülkelerin küçük devletlere ayrılarak tek dünya devletinin kurulmasına hazırlanması olduğundan dem vurulmaktadır. Daha da kötüsü tek dünya devletinde kendi belirledikleri elit kesim dışında insanlar köle olarak yer alacaktır.

Bu gerçekler ışığında Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyetini bölmek ya da yok etmek planları içinde olanların kimler olduğu ve tarih boyunca değişmediği gün gibi ortadadır. Türkiye’de “üst akıl” olarak ifade edilen kavram, büyük ölçüde “derin devleti” ifade etmektedir. Özellikle İngiliz derin devleti’nin en karanlık güçlerden biri olduğu söylenir. Hatta o kadar ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in yönetimini bile sağladığı dile getirilmiştir.

Terörün olmazsa olmazı her devirde olduğu gibi silahlanmadır. Silahlanma bugün Orta Doğu’da sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Dünyayı yöneten ekonomi babalarının yahudi olduğu düşünüldüğünde bu durumu hiç de yadırgamamak gerek aslında. Kimdir bu ekonomi babaları? Üst akılla ilişkileri nedir? Mason mudurlar? Derin devlet bağları var mıdır? Bu soruların cevapları bilinmiyor ama ilişkili oldukları kesin. Bahsettiğim isimler: Rothschild ve Rockefeller aileleri. Bu ailelerin dünya üzerinde birçok ülkede bağları olduğu söyleniyor. İddialara göre çoğu banka bu isimlerin kontrolünde. Dünyadaki madenlerin yönetilmesinde ve doların basımında söz sahipleri oldukları vurgulanıyor. Muhtemelen Amerika’nın Orta Doğu’ya yaptığı silah ticaretinde de bu iki ismin maskesi var. Kısa vadede Orta Doğu ve Afrika’nın, uzun vadede Asya’nın karıştırılarak şeytani planları olan tek dünya devletine ulaşma amacında olduklarından bahsediliyor.

Terörün özellikle Orta Doğu’da bitmesi zor görünüyor. Bu bölgeyle uğraşanlar, “bölgeyi bilen insanlardan oluşuyor” izlenimi var. Karanlık güçlerin bu işi tezgahladıkları açık. Bu bölge karışmazsa nasıl sömürülür? Amerika silahlarını nasıl satar? Söylenenlere göre kıyamet savaşının yaşanacağı Melhame-i Kübra (Büyük Kıyım) veya Armegeddon nasıl yaptırılır?

Devamı 2. yazıda.

Fotoğraf Kaynakları:

  1. http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/osmanli-devletinin-cokusunun-dis-nedenleri-nelerdir/
  2. http://www.akilsahipleri.org/blog/dunyayi-yoneten-gizli-elitler/
  3. http://www.boylesiyok.com/illuminati-nedir-gizli-orgut-sembolleri/dunyayi-yoneten-gizli-orgutler-illuminati-4/
  4. http://www.nkfu.com/istanbulun-fethi-haritalari/
  5. http://listelist.com/illuminati-hakkinda-muhabbete-girmek/

Son Yazılar

...ama yine de...