Danışman, Müşavir

Tanımı; bir kuruluşta, kurumda bir iş, konu üzerinde düşüncesine, bilgisine, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan,kendisine danışılan görevli kimse.

Tanımda da gördüğünüz üzere danışmanlık çok önemli bir makam. Bu nedenle kendi içerisinde danışman ve baş danışman diye kategorilere ayrılmıştır.

Danışmanlık lidere vermiş olduğu fikir ve öneriler ile liderin kritik kararlarında önemli kararlar almasına, liderin zihin dünyasındaki bulutları gidererek liderin daha net bir görüş sağlamasına destek olur.

Peki, liderler neden danışmanlara ihtiyaç duyarlar, her konuda bilgi sahibi olmak zorunda değiller mi? Her konuda bilgi sahibi değiller ise neden lider oldular?

Şimdi bu sorulara cevap verecek olursak;
Evet, liderler ihtiyaç duyarlar çünkü bütün konularda tam bilgi sahibi olmak ancak Allah’a mahsustur.

Lider oldular. Zira kriz anlarında risk alıp karar verebiliyorlar.

Danışman ve lider arasındaki en önemli fark risk alıp karar verebilmektir.

Çünkü danışman fikir veya öngörüde bulunduğu zaman herhangi bir baskı altında değil, verdiği fikrin sonuçlarından sorumlu da değil, fakat lider öyle değildir. Danışmanlarından aldığı fikir ve düşünceleri sentezleyip net bir karar vermek zorundadır. Ayrıca vereceği karar o an için ve gelecek için birçok unsura etki edebilir.

Tabi artık günümüzde bu anlattığımız gibi bir durum söz konusu değil.

Günümüzde danışmanlar liderlerine fikir versinler diye değil, liderlerinin fikirlerine yanlış da olsa destek vermeleri için seçilirler. Liderinin kararlarına muhalefet eden danışman pek görülmez. Çünkü aldığı kararın yanlış olabileceği ihtimalini bile aklına getirmeyen bir liderlik anlayışımız var.

İşte bu lider ve danışman algımızdan dolayı şirketlerimizde, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarımızda, beklediğimiz yönetim başarılarını göremiyoruz.

Tarihimizde başarılı lider profillerine baktığımızda, onları başarıya götüren unsurun danışmanlarını iyi seçmeleri olduğunu görürüz.

Çünkü iyi bir danışman; liderin aldığı her kararı onaylayan değil, lidere aldığı kararın yanlış olduğunu söyleyebilendir.

Son Yazılar

Davut Akar Yazar:

MALÎ MÜŞAVİR