Evrim Tartışmaları

Günümüz bilim dünyasının en hararetli tartışmalarından biri hiç şüphesiz, Evrim Teorisi’dir. Bu tartışmalar, Yaratılış/Akıllı Tasarım Teorisi ile birlikte bilim dışına çıkarak, dini, politik çevrelerce de tartışılmaya başlandı. Yaşanan tartışmalar sonucu mesele, bilimin kendisinin bile sorgulanır hale gelmesiyle şaşırtıcı bir hal almaya başlıyor.

Fakat bu tartışmalar yeni değil. Yıllardır televizyon kanallarında ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor bu mevzu. Muhataplar bilim konuşmaktan ziyade cedelleşme kurallarını ağlatarak kumandaların elimizden düşmesine sebep oluyor.

Bu teoriler ne diyor?
Evrim Teorisi, bütün varlıkların plansız ve programsız şekilde, rastlantılar sonucunda ya da tesadüflerin ürünü olarak ortaya çıktığını; Yaratılış Teorisi ise, proton ve nötrondan galaksilere kadar her şeyin şuurlu, planlı, hikmetli ve gayeli yaratıldığını belirtir. İşte Evrim teorisinin dinlerle çatıştığı nokta budur.

Antropolog Walker, Evrim teorisinin savunulmasını, bu teorinin bir yaratıcıyı reddetmesine bağlar ve şunu belirtir:
‘’Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin Teorisi’ni savunmalarının tek sebebini, bu teorinin bir yaratıcının varlığını reddetmesinde aranmalıdır.’’
Pierre Grasse de:
‘’Tesadüf kavramı, ateizm görüntüsü altında, kendisine tapılan bir ilah haline gelmiştir.’’
Bu yorumlar, Evrim Teorisi’nin amacına yönelik eleştirilerden birkaçı.

 

Evrimci Müslüman olur mu?
Bu teoriler keskin hatları olan fikirler değil aslında, kendi içinde de farklı yorumlanmış halleri mevcut. Yaratılış Teorisi’nin tamamen Evrim’e zıt olmadığını savunanların olduğu gibi, Evrimcilerin içinde de birçok farklı teoriler var.

Evrimi mantıklı gören Müslümanlar da olmuştur ve varlıkları, 8. Yüzyıla kadar dayanıyor. El-Cahız, ‘’Kitab el-Hayavan’’ eserinde, doğal çevrenin hayvan üzerindeki etkisinden söz etmiş ve evrim kuramından bahsetmiştir. Yine kaynaklar İbn Miskeveyh’in ‘’el-Feyzü’l-Asgar’’ adlı kitabında, evrim ile karşılaşmıştır. Günümüzde bu isimlerin yanına Caner Taslaman’ı koyabiliriz.

Fikir ayrılığının sebebi
‘’Yaratılışı kabul, bir yaratıcıyı kabulü netice verir.’’ İfadesi Yaratılış Teorisini özetleyen bir cümledir.

Evrim Teorisi’nde ise, çoğu zaman ilmi platformdan çıkılarak ‘’uluhiyet’’ fikrini yıkmaya yönelik davranışlarıyla eleştirilmekte. Evrim Teorisi’nde insanın evveliyatının, maymun veya daha aşağı yapılı bir hayvana bağlaması, tenkit ve itirazları bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Acaba yaratılışçılarla evrimciler arasındaki fark, ilmi metotlarla elde edilen verilerin yorumlanması mıdır? Materyal her ikisinde de kâinat içindeki varlıklardır. İnceleme metotları genelde birbirine benzerdir. Ancak yorumlar farklıdır.

Sonuç
Konunun bilimsel teferruatlarını meraklıları zaten araştıracaktır. Benim bu yazıdaki amacım, tartışmaların geldiği noktaya dair.
Çeşitli bilim dallarının ortaya koyduğu veriler ışığında insan ve evren ile ilgili, her geçen gün farklı sorular ve cevaplar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her geçen gün gerçeğe daha çok yaklaşılıyor. Bunda bilgi birikiminin yanında konuyla ilgilenenlerin ideolojik saplantıdan, peşin hükümlerden ve acele yorum yapma arzularından büyük oranla kaçmalarının rolü fazladır.

Hangi teori size yakın ve mantıklı gelirse gelsin, taassup içinde olmadan bu konuyu tartışmamız gerek. Bilakis Yaratılış Teorisi’ni kabul etmeye, iman şartıymışçasına yaklaşarak olmaz bu.

Konuyla ilgili araştırmalar ve okumalar yaparken, kendi kendime, ‘’Bu meselenin neresinde duruyorum?’’ diye sorduğumda hatırıma, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar geldi.

Bir genç ona bilim ve inanç konusunda soru sorduğunda cevaben; ‘’Ben Müslümanım ve Allah’a inanıyorum. Evrime inanmak gibi bir şey yoktur. Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir.’’ Diyor ve devam ediyor; ‘’Türkiye’de üstümüze aptal tozu serpilmiş gibi durmadan akla mantığa sığmayacak sebepler bulup, tüm enerjimizi bu suni kavgalara harcıyor ve ülkemize zarar veriyoruz, bu büyük bir günahtır…’’

 

 

 

 

Görselin kaynağı;

https://pixabay.com/tr/dna-dizi-biyoloji-3d-biyoteknoloji-1811955/

Son Yazılar

1995 doğumlu. Amasyalı. İlahiyatçı.