Kadir Gecesinin Kıymetini Bilir Misin? (97/2)

Hayatın tam ortasına inen vahyin başlangıcıdır kadir gecesi,

Ölüden dirinin çıktığı gecedir, Hayy sesleri eşliğinde,

Zulmün kuruttuğu gönül toprağına, rahmet olarak inen vahyin gecesidir.

Karanlık gecelerin şafağıdır, kadir gecesi,

Gecenin, meleklerin şahitliğine şahadet ettiği gecedir.

 

Ömrü yeniden ihya etmenin başlangıç noktasıdır, kadir gecesi,

Bir gecenin bin aya döndüğü;

Bin ayın bir ömür sürdürdüğü gece, kadir gecesidir.

 

Allah rasulünün peygamberliğine bismillah dediği;

Rabbin, gök sofrası ikramının başladığı gecedir.

 

Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı gecedir, kadir gecesi,

Allahın kelamının sinelere dolduğu;

Ruhun pervazlarına vahiy nağmelerinin konduğu gecedir.

 

Vicdan  Arafat’ında Kur’an sözleşmesinin yapıldığı;

Ahirete uyanmanın gecesidir kadir gecesi.

Gecenin ayaklarıyla Rabbin huzurunda dirilmektir, kadir gecesi,

 

İmanımıza verdiğimiz kadri kıymetin ortaya saçıldığı;

İman şerbetinin doya doya yudumlanmaya başlandığı gecedir.

 

Gaflet uykusu perdesinin gözümüzden kalktığı;

Kulluk sözleşmesi imzasının, âleme haykırıldığı gecedir.

 

Mahşeri yalnızlığın ortasında, vahyin yoldaşlığına sığınma;

Gece yatağının sıcak mayhoşluğundan dirilme gecesidir.

 

Ölü doğmuş bedenlere, vahiy abdestinin aldırıldığı;

Yaşarken ölen sinelerin, Kur’an guslüyle dirildiği gecedir.

 

Yürek fethinin gönül ülkesinde filizlendiği;

Cennet sabahına kadar melekûti bir dostluğun başladığı gecedir.

 

Rabbin dergahında ismen, cismen anılma;

Varlık havuzunda dirilme, diri kalma gecesidir.

 

Karanlık simaların nura iklab olduğu;

Karanlık yanımızın vahiyle aydınlandığı gecedir,

 

Gecenin kıymetlendiği, hayata geceden başlandığı gecedir, kadir gecesi.

 

Ey kutlu nebi, varlığında şereflenen hayatımızın, sabahına uyandır bizi, asr vaktini soluyan bizleri yeni bir dirilişin gecesinde vahiy boyasıyla boya, ruhumuzun pas tutmuş yanlarını Kur’an tilavetiyle cilala. Ya Rab, sana doğru akan gözyaşlarımızı gecenin karanlığında ruhumuza yıldızlı dantel eyle, ta tan yeri ağarana dek.

 

Kadir gecesinin kıymeti, o geceye kıymet veren Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in “inzal” eylemesidir. Öyleyse aziz okuyucu, Kur’an’la tanışma ve o’nu hayatınıza “tenzil” etme geceniz mübarek olsun, bir ömür sürecek ahiret şahidiniz Kur’an olsun.

 

Gecesi kadir olanın gündüzü ve ahireti bayram olsun. Dua ve muhabbetle…

Fotoğraf Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/kadir-suresi-nedir

Son Yazılar

Doğmak ve varlık hamuruna maya tutmak, Yokluk denizinde inci mercan olmak, Kah yel gibi şaha kalkmak, Kah toprak gibi ölü kalmak, Her an yeniden doğmak; ölüme, Ölümüne yaşamak; yaşamak için ölmek, Diri olarak doğanlara ne mutlu, Doğduğu halde ölenlere ne acı. 1975 yılında Adıyaman’da doğdu. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2014 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ABD’nda yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılından beri MEB bünyesinde DKAB öğretmeni. Beyan Yayınlarından, “Tevhid Düşüncesi Ekseninde Kişisel Gelişim Kitapları” adlı kitabı mevcuddur.