Gönül Sarayı

Yer yüzünde 3 çeşit kitap vardır. Kâinat kitabı, insan kitabı ve Kur’an- ı Kerim. Müslümanların nezdinde ayetler kutsaldır. Kutsal olana değer verilir. Değerli olana saygı duyulur.

İnsanın kalbi Allah’ın evidir.

Evler rahat edilen mekanlardır. İnsan yüreği de en rahat edilen mekanlardır. Rahat ettiğiniz mekanlara iyi b akın. Oralar sizin sarayınızdır. Hiç insan sarayını yıkar mı?

Rivayete göre: mekândan münezzeh olan Allah’ın evi kulunun kalbidir. (AKOT, 2011)  

Kulun kalbi değerlidir. Kalbe dair söylenmiş bir diğer cümle, “bir kalp kırmak, Kabe’yi yıkmak gibidir.

Kalbe dair söylenmiş onca sözler, onca rivayetleri sıralamak mümkün olmayacak, ancak bu bilgilerden yola çıktığımız zaman, kalbin ne kadar değerli olduğunu öğreniyoruz.

Kalp bir saraydır. İnsanın kalbine koca kâinat sığıyor.

Cümleleri toparlamak çok zor kırgın bir kalbe dair.

Kalpler Allah’ın elindedir. Eğer bir kalbe girdiyseniz, bilin ki o kalbin bedende olduğu ruh bunu isteyerek yapmamıştır. Girdiğiniz gönle sizi Allah yerleştirmiştir.

Allah’ın yerleştirdiği kalbe sahip çıkın. Sizi o kalbe layık gören Yüce Yaratıcıdır. Sizi kendi evine konuk etmiş demektir. Hani kalpler Allah’ın eviydi ya! Siz de Allah’ın o kalbe misafirisiniz.

Dilden dökülen tatlı sözler, güzel cümleler kalpten dudaklara dökülendir. Kalbinde size karşı derin muhabbet besleyen insanlara karşı dikkatli davranın. Onlar sizi gönül sarayında sultan etmişlerdir.

İncinmiş gönlün sahibi Allah olduğu için, Allah’ı incitmeyin.

Hoş görün, alttan alın.

Allah’ın sizi misafir ettiği gönül sarayını yıkmayın. Kırmayın. İncitmeyin.

Son Yazılar