Troll ya da hümeze!

İngilizce de muzip cüce anlamına geldiği gibi, oltayla balık tutmak anlamını da içinde barındıran bir kelime olarak “troll” kavramı, teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı anlamında, benzer bir kelime olan “trol” kelimesi ile Türkçe’mizde kullanılmaktadır.

Ancak; şu anki yaygın kullanımına baktığımızda, ne bu anlamların dışından ne de içinden bağımsız olmayan, mecâzi bir kullanışı mevcuttur. . İçinde barındırdığı muziplik ve olta ile balık tutmak anlamlarından yola çıkarak, yemlemek, zarf atmak, ağına düşürmek anlamlarının yanında, işi dalgaya vurmak, alaya almak, olayı savsaklamak… gibi manalarıyla sosyal medyadan hayatımıza sızmış bulunmaktadır.

Aynı zamanda bu sözcük, sahibinin yani onu kullanan kişinin (troller) gayri ciddi bir kişilik ve onun trollemek (to trollen) eylemi olarak karakteristik özelliklerini de içinde barındırmaktadır.

Kendisini tarif etmeye çalıştığımız ve Sıfatını ortaya koyduğumuz bu sözcük, anlatmaya çalıştığımız ahlaksız davranış biçimi olan, “Hümeze” süresindeki hümeze (dürtücü, kırıcı, el ve kaş işaretleri ile ayıplama, alaya alma) kelimesinin yakın bir akrabası gibidir. Aynı zamanda amiyane olarak kullandığımız “keklemek” ve “keklenmek” tabirleri de bu sözcüklerle benzer anlamda kullanılmaktadır.

Örneğin: Trolleyen (troller) kişiler sosyal medyada takipçilere (follower), oltayla balık tutmak anlamına binaen, atılan bir yem “tweet” ile belli hesaplarda toplanan, trollenen (to trollen) kişileri ağına düşürmektedir.

Yem atmak, tuzak kurmak, faklı yöne çekmek, konuyu dağıtmak anlamlarında da kullanılmakta olup, olayı amacından uzaklaştırmak için yapılmış tahrif ve tahribin yanında, çeşitli sözlerle karşıdakini tahkir, tahriş ile tahrik etmek ve sinirlendirmek maksatlı alaycı (hümeze) davranışları da kapsamaktadır.

Bu tür davranışları siyasetten sanata; tartışma programlarından ilmi sohbetlere; kahvehane muhabbetlerinden sokak atışmalarına; aile içi konuşmalardan sosyal medya yazışmalarına kadar hemen her yerde görmek mümkündür.

Burada söylemek istediğim bir farkındalık, ahlak dışı bir davranışı olduğunu bilmek, bu tür davranışlarda bulunanların farkına varıp kendimiz korumak aynı zamanda bilmeden de olsa yapıyorsak kendimizi düzeltmek.

“Bizde bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış” deyimi var ya. İşte suyu bulandırmak, ortalığı karıştırmak trollemenin ve trollenmenin en basit tanımı olsa gerek. Sonrasında uğraş ki sonuca varabilesin. Hâlbuki deliyi gale almamak en güzelidir. Ancak onu da tanımak lazım gelir. Zaten zatı tanısan, sözünü gale almaz ve bu işe hiç girmezsin.

 

Resmi kaynak:httpglee.wikia.comwikiFileTrol.jpg

Son Yazılar

Yaşamak ve Yaşatmak. Biri, Araştırmak ve Öğrenmek. Diğeri, Bilmek ve Yazmak.