BND Espiyonaj ve Diğerleri…

Casusluk ve bilgi toplama operasyonlarının genel adı olan espiyonaj; bizim bildiğimiz adı ile haber almak ve bilgi toplamak anlamında Arapça’dan geçen çoğul bir kelime olarak kullanılan istihbarat. Şimdilerde ise, ilgili kişiler tarafından üretilen ve işlenen bilgidir.

Devletler arasında stratejik öneme sahip olan espiyonaj, sadece karşı tarafa yönelik bir faaliyet olarak kalmayıp, karşı tarafın oluşturduğu kontrespiyonaj yani karşı casusluk birimlerine karşı da yabancı ajanları dinleme ve izleme faaliyetleridir.

Ülkelerin, bu tür faaliyetlerde bulunmaları, çevresinde olup bitenlerinden haberdar olmaları ve kendileri için gelecek bir tehlikeyi önceden bilmeleri açısından hem önemli hem de gerekli bir çalışmadır. Ancak; gelişmiş ülke pozisyonunda dünyanın yönetiminde söz sahibi olmak, diğer ülkelerin zaaflarını öğrenip kullanmak, güçlü yönlerini çökerterek, ekonomik ve stratejik planlar yapmak suretiyle, eylemlerde bulunmak, uluslar arası alanda savaş sebebi sayılmaktadır.

Gizliden gizliye yürütülmekte olmasına karşın, herkesin haberdar olduğu bu istihbarat oyunları, espiyonaj ve kontrespiyonajı, kendi arasında bir savaş olmaktan çıkarıp, 3.dünya savaşının istihbarat savaşlarına dönüşmesine sebep olması gayet muhtemeldir.

Mesela, Alman dış istihbarat örgütü BND’nin Türkiyeyi dinleme faaliyetleri. BND’nin Amerikan dış istihbarat örgütü CIA ve M16 olarak bilinen İngiltere dış istihbarat örgütü SIS’den sonra 3. Sırada olması. İstihbarat deyince, en çok faaliyet gösterenlerden biri olarak Almanya’nın, CIA ve MOSSAD gibi çok fazla gündemde olmaması.

Espiyonaj faaliyetlerinde, sadece Almanya değil,  ABD– CIA , İngiltere– SIS  ve İsrail– MOSSAD ‘ın yanında 1991 den sonra  görevini FSB ve SVR’nin üstlendiği KGB ile Rusya, MSS ile Çin, VEVAK ile İran, DGSE ile Fransa, HHAA ile Ermenistan’ı unutmamak lazım. Bunların biliniyor olması ile beraber gizli tutulması sadece isimlerinin gizli servis olması olmasa gerek.

Bunların ülkemizdeki olası faaliyetlerine karşı devlet bazında ve stratejik noktalarda Türkiye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile kontrespiyonaj çalışmalarını sürdürürken, halk bazında yapılacak operasyonlarda ve faaliyetlerde ülke olarak bilinçli ve dikkatli olmamız gerekmektedir.

Sanal âlemden ötürü, halkımızın her tür bilgi istihbaratına sahip olanlar, yapılacak operasyona göre her olay ve durumda, reflekslerimizi ölçerek, algılarımızı değiştirmeye ve yönetmeye çalışmakta, gerçekleri kendi istedikleri gibi göstermekte, ortaya attıkları söylemlerle gündem yapmaya çalışmaktadırlar.

Herkesin malumu olduğu üzere bunu gezi olaylarında açık bir şekilde yaşadık. Bunu yanında komşu ülkelerde yaşanan olayları düşündüğümüzde bunların kendi başına cereyan eden olaylar olmadığı açıktır.

Günümüzde en büyük güç olan “bilgi” ye sahip olmak; en güçlü silah olan “internet” i kullanmak ülkelerin kaderini belirleyecek en temel iki öğe olarak gözükmektedir.

Son Yazılar

Yaşamak ve Yaşatmak. Biri, Araştırmak ve Öğrenmek. Diğeri, Bilmek ve Yazmak.