Her devrin vebası

İnsanoğlunun varoluşu ve toplum bilinci kazanmasıyla birlikte fertler arası ve toplumlararası iletişim başlamıştır. Bugün kadim medeniyetleri araştırma konusu edinen araştırmacıların bile, sadece araştırdığı medeniyeti değil, etkileşim kurduğu veya kurması muhtemel medeniyetleri de araştırdığını görmekteyiz.

İnsanlar içinde bulundukları toplumdan bağımsız yaşayamayacağı gibi toplumlarda, içinde bulundukları zamanın ekonomik, kültürel, siyasi faktörlerinden de bağımsız yaşayamazlar.

Bu faktörlerin ferdin hayatına müdahalesi direk değil dolaylı yoldandır.
Bugüne kadar toplumumuzu, insanımız etkileyen birçok olay meydana geldi.

Bu olayların belki de en tesirlilerinden birisi 1980 öncesi döneme denk gelen arabesk müzik kültürüdür.
Günümüzde etkinliği ve popülaritesi azalsa da varlığını devam ettiren bu müzik kültürü 1980 öncesi döneme damgasını vurmuştur.
Bu müzik akımı dönemin genç nüfusunda ve toplum nezdinde bir çeşit melakoli ve içe dönük birey yapısına sebep olmuştur.

Yoksul kitlelerin kültürsüzlüğü ve onların sevdiği şeylerin yozluğuyla uğraşmak yerine, insanları özgür ve eşit yaşamaktan, bu dünyayı ve kendini tanımak ve geliştirmekten mahrum eden koşullarla onların durduğu yerde onlarla birlikte uğraşmayı seçen bu akım toplum nezdinde geniş yankı bulmuş ve zamanla yerini bir çeşit fanatizme bırakmıştır.
Ve neticesinde arabesk kültürü bir nesli fikri manada eritip yok etmiştir.

Daha sonraki dönemlerde baktığımızda ise:
Sanayi devriminden sonra dünyaya egemen olan kapitalizm varlığını devam ettirebilmek için kendine karşı oluşacak tepkileri absorbe edecek ve her toplumda kendine sempati duyacak bir kesim oluşturma yoluna gitmiştir.

Çünkü kapitalist düşünce her ne kadar bütün kaynakları elinde bulundursa da toplum hareketlerine karşı duramayacağının bilincini taşımaktadır.

Kendi kültürünü empoze eden ve kendine hayran bırakan diziler, olanca cömertliğiyle muhtaçlara yardımlar yapan kuruluşlar işleyen bu planın parçasıdır.

Amerikan filmlerini izleyip kötülere karşı savaşan karakterleri görünce Ortadoğu’da savaş çıkaran devletin bu olduğuna elbette inanılmaz.
Bütün bunlar olurken Kore üretimi bilgisayarlardan, telefonlardan Kore dizileri izleyen bir nesil ortaya çıktı.

İşte kapitalizmde tam olarak bu ya kendisi üretir, kendisi tükettirir.

Örneklerini rahatlıkla çoğaltacağımız bu dönemlerin hepsinde bir veba vardır ve olmaya da devam edecektir.

Son Yazılar

Onur Üzer Yazar:

Bir vatan evladı... Pa'13 Avrasya üniversitesi-mimarlık fakültesi