Muhtaç olduğun kudret

Cuma namazından önceki vakti adeta doldurmak için önündeki kitaptan bir şeyler okuyan imam efendi nasihatlerine devam etti.

‘’ Selam adab-ı muaşeret kurallarının en önemli öğesidir, efendimiz selam vermemizi ve almamızı bize öğütlüyor. Ayrıca günah işleyen kişilere selam vermeyiniz bu durumda sizler de günahkâr olursunuz. ‘’
Bu öğütleri camide bulunan yüzlerce insan dinliyordu ya da dinliyormuş gibi yapıyordu bilemiyorum.

Benim merak ettiğim nokta şu ki; acaba onlarında aklında benim kafamdaki sorular belirmiş miydi? İçerisinden geçtiğimiz şu dönemde gencecik fidanlar torağa düşerken imam efendiyi selam konusunu anlatamaya iten sebepler nelerdi?

Yüzlerce insana konuşma fırsatı bulmuşken anlatılması gereken şey selam mıydı? Memlekette, dünya da İslam âleminde hiç mi başka sorun yok da selam konusu seçilmişti?

İslam dinini uyuşukluk, Müslümanları ise ne söylersen kafa sallayan Mankurtlar haline getiren bu sistemin sonucu olarak, bugün şikâyet ettiğimiz İslam coğrafyası ortaya çıktı. Bu topluluk gökten inmedi.
8.yy’da Endülüs’te o dönem dünyasının en gelişmiş medeniyetini kuran Müslümanlar, kendi namuslarını koruyamayacak hale yeni gelmediler
Allahüteala Kur’an-ı kerimde defalarca siz hiç akletmez misiniz ayetiyle insanları düşünmeye sorgulamaya yönlendirirken; sorgulamayı, düşünmeyi imana zarar veren bir öğe olarak gören kimi âlim, din adamı kisvesi altına bürünen sahtekârlar esasen bugün ki sistemin temellerinin müsebbipleridir.

Her defasında övündüğümüz yere göğe koyamadığımız Osmanlıyı medeniyetin zirvesine çıkaran, cihan devleti yapan, padişaha karşı karıncanın hakkını savunan Ebu Suud efendiler, Yahya efendilerdir.

Ve bugün bizi ise bulunduğumuz dönemin dibine iten temel sebep Yahya efendilerin Ebu Suud efendilerin olmayışıdır.
İslam hareket dinidir. İnsanların imanlarının gittiği bir çağda kıla tüye takılmak, selam alıp vermeyi anlatmak

İslam’ın özüyle zerre miktar bağdaşmaz.
Ne zaman ki bir gün cami kürsülerinde ‘’ Ey Müslümanlar insanlığa faydalı olmak için bilimde öne geçmek için çok çalışın, yeni icatlar yapın bunların patentlerini alın. Medeniyetin temelini oluşturan ilim de fende edebiyatta sanatta öne çıkın. Bilime ne kadar katkı sunarsanız, iman ettiğiniz takdirde Allah’ın cennetine o kadar yaklaşırsınız. ‘’ fetvasını duyarsak işte o zaman Yahya efendilere olan ihtiyacımız azalıyor demektir.

Selam vermek için ilk önce selam alabilecek nesiller yetiştirmek gerekir.
Bu yetişecek neslin üç sacayağı vardır; Allah korkusu, vatan sevgisi, tarih şuurudur.

Unutma bu zillete mahkûm değiliz.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Son Yazılar

Onur Üzer Yazar:

Bir vatan evladı... Pa'13 Avrasya üniversitesi-mimarlık fakültesi