Hayatta Zorluklarla Mücadele Etmenin Anahtarı

İnsan, doğduktan ölünceye kadar birçok evrede veya dönemde yaşar. Hayatın bir gerçeği olarak, insanlar yaşamları boyunca çıkmazlarla, engellerle veya zorluklarla elbet karşılaşırlar.

Hayattan zorluklara iki örnek vererek, zorluklarla nasıl mücadele edilebiliri anlatacağım. İlk örneğimizde, maddi olarak her şeye istediği zaman ulaşabilen varlıklı mı varlıklı evli bir çift varmış. Zengin olan bu çiftin en büyük arzusu bir evlat sahibi olmakmış. Aradan o kadar yıl geçmiş ama bir çocuk sahibi olamamışlar. Çocuk sahibi olmak için ne kadar servetleri varsa harcamaya kalkmışlar ama yine de evliliklerinin onuncu yılında hala çocukları olmamış. Tüm çabalara rağmen çocuğu olmayan bu çift bunalıma, depresyona girmiş, isyana kalkmış ve  o kadar varlık içinde olmalarına rağmen hayatı kendilerine  zehir etmişler. İşte bu örnekte aile, çocuk sahibi olmak için yapabilecekleri ne varsa yapmış. Ama evlat sahibi olamama gerçeğini ve sabır ile hayatı severek yaşamayı pek düşünememiştir. Yapılması gereken tıbbî olarak tedavidir, Tetkik vs. yapıldıktan sonra hayat artık ona sabırla ve severek yaşamayı gösterir. İsyan, öfke, bunalımlara girme insanın kendi kendine zulüm etmesinden başka bir şey değildir. Bu örneğimizde aile, sabırla ve ümitle hayata tutunmaya ve hayatı sevmeye çalışmalı ve yüce Yaratıcı’dan hayırlısını istemeye devam etmelidir.

İkinci örneğimizde ise eşini kaybetmiş, iki çocuk sahibi ve asgarî ücretle geçinmeye çalışan bir baba varmış. Bu baba çocukların eğitimi, geleceği için çok çalışıyormuş. Gerekirse ek iş olarak ne bulursa çalışıyormuş. O kadar şevkle, aşkla işini yapıyormuş ki etrafında olan insanlar bu babanın hayata bakışına hayran kalmışlar. İşte bu örneğimizde de görüldüğü üzere, babanın hayatının şartları ortada; iki çocuk ve aylık asgarî ücret veren bir işte ve ekstra işlerde çalışarak geçinmeye çalışma. Bu örneğimizde baba, hayatla nasıl mücadele edileceğini gösteriyor bize. Her şeye rağmen yılmadan, sabrederek, hayata gülerek, hayatı severek ve çocuklarının geleceği için yaşamayı içselleştirerek hayatla mücadele ediyor. Baba çocuklarının eğitimi, geleceği, istekleri ve annelerinin olmamasını hep dert edinip, kafaya taksaydı; hayatı hem kendisi hem de çocukları için bir zulme veya eziyete dönüştürecekti. Peki, bu baba tüm zorluklara rağmen nasıl aşkla, şevkle işine ve çocuklarına bakıyor? Elbette, hayatın şartlarını kendine bir yük olarak görmeyip, çocuklarının geleceği için sevgi ve sabırdan taviz vermeden hayatla mücadele ederek.

İnsanların hayatında zorluklar, engeller ve çıkmazlar, ölünceye kadar hep var olacaktır. Mesele bu zorluklarla mücadele ederek ve bu zorlukların kendimize zulüm etmesine fırsat vermeden yaşamaktır. Sevmek ve sabretmek, hayattaki zorluklarla mücadelenin anahtarı olup hayatı hep güzel ve kolay kılacaktır.

Son Yazılar

Adem Kaplan Yazar:

Gaziantep'liyim. İlk, orta ve lise öğrenimimi Gaziantep'te tamamladım. Kahramanmaraş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Orta okul ve lise yıllarında futbolla ilgilendim. Hayata hep pozitif bakmaya çalışırım. Barışın hakim olduğu bir dünya düşlerim. Zorluklarla dolu bir hayatta sevgi, azim ve ümitle yaşandığını herkese tavsiye ederim.