Gücün en etkin silahı

Sistemlerin toplumları yönetmesinde, varoluşun içinde bulunduğu konjonktürden olsa gerek, hep bir gücü olmuştur. Bu güç bazen maddi bazen de manevi olarak kendini göstermektedir.

Gücün yönetim şemasına baktığımızda, temel olarak ekonomik, askeri ve sembolik olmak üzere üç ana faktörden müteşekkil olduğunu göreceksiniz.

Askeri güç, ana gücü oluşturan sert ve katı anlayışı ifade ederken, zor kullanmanın da sembolüdür. Aynı zamanda korkutucu ve etkili bir silah olarak toplumların yönetiminde hatırı sayılır bir yeri vardır. Bununla beraber, belli bir zaman kavramı içinde etkin; sonrasında bir gölge olarak yetkindir.

Ekonomik güç, maddiyat ile var olan, değerinin çok üstünde etkisi bulunan, parasal ve benzeri imkanlar dahilinde canlılığını koruyan bir kuvvete sahiptir. Kalıcılığı nispeten etkili olsa da; bir o kadar da değişkendir. Bu sebeple toplumların yönetiminde  kontrol edilmesi çok daha zor bir silahtır.

Sembolik güç, soyut bölümün kuvvetli bir niteliği olarak; kapsamı tahmin edilemeyecek kadar geniş, etkisi bilinemeyecek kadar büyük, ömrü bilinenden çok daha uzun; yaptırımı düşünülenden daha etkin; büyüsü ise, kendinden sonraki nesilleri dahi etkileyebilecek kadar tahayyül sınırlarını zorlamaktadır. Toplumları yönetebilme kuvvetinin en önemli ayağını oluşturan manevi niteliği sayesinde, az bir zahmet ile çok daha fazla kolaylıklar yaratan gizli bir formül gibidir.

Diğer iki maddi gücün yanında, gerek yönetimde gerek yönlendirmede ve gerekse etkilemede, her zaman etkili bir enstrüman olarak kullanılmıştır. Bu yüzden olsa gerek dünyada devletler ve sistemler, insanların inançlarını kendi güçleri için kullanmakla kalmamış, etkisi altına almaya çalışmış hatta onlara sahip olmak için mücadele yarışına girmiştir.

Bir bayrak, bir bayram, bir kutlama, bir anma, bir inanış, bir din, bir rituel, bir tabu… vb. dünyada her sistemin ana gücünü oluşturan bu simgeler, en az maliyetle, en çok etki alanına sahip elementleridir.

Önemli olan hangi sistemin, hangi gücünün, hangi elementi, hangi alanda kullandığını bilebilmek; gerçekte ne kadar özgür olduğunu görebilmek ve bütün bunların doğruluk oranlarını keşfedebilmektir.

 

 

Son Yazılar

Yaşamak ve Yaşatmak. Biri, Araştırmak ve Öğrenmek. Diğeri, Bilmek ve Yazmak.