Ormanlarımız Neden Yok Oluyor ?

Ormanlarımız neden yok ediliyor? Ya da ormanlar neden yok olur? Bunları tüm açılarıyla değerlendirelim. İstatistiklere boğmayacağız. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve OGM (Orman Genel Müdürlüğü) verilerini bir kenara bırakarak, Coğrafya öğretmeni gözüyle yapacağız bunu. Etkilerini toplamda %100 olacak şekilde de belirleyeceğiz.

  • İlkin güzümüze çokça çarpan nokta olan, yol ve köprü yaparken ya da ormanlık alanların imara açılması konusu. Bazı noktalar anlaşılabilir. Medeniyetlerin gelişmesi için yollar, köprüler ve yerleşmeler yapılmalıdır. Ama bunu yaparken ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporlarını dikkate almalıyız. Böylece bir çok sorun da minimum düzeye inmiş olacaktır. Fakat ÇED raporları asgari düzeyde ya dikkate alınır ya da hiç alınmaz (%60).                                                                                                   *
  • Bir diğer noktamız ise Orman Bilinci: Bir sınıra bağlı kalmadan yakılan ormanlar. Biraz siyasi bir konu gibi gelebilir size, ama maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Bazı ormanlar, bilinçli olarak yakılmakta veyahut kesilmektedir. Konunun daha anlaşılabilir olması için güncel ve hakim olduğum bir örneği vererek anlatmak daha anlaşılır olacaktır belki. Köyümde (Bitlis’te) hiç bir neden olmadan ormanlarımız kesiliyor ve hala kesim devam etmekte. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Bimer’e nedenini sorduğumda da yasal süre olan 15 günlük sürenin geçmesine rağmen cevap gelmedi ne yazık ki (% 20).

2016-07-15_20-39-47

  • Gelelim Sit alanlarının kademeli olarak düşürülmesine. Güzel yerler, tarihi yerler, doğal tabiat alanları, tarihi kent alanları Sit alanı olarak ilan edilir. Hâl böyle olunca da güzellik çekiciliği, çekicilik arz talep dengesini tetikleyerek yüksek ücretleri de devreye sokar. Birinci Dereceden Sit alanlarının imara açılamayacağını bilenler, kademeli olarak Sit alanlarının derecesini düşürerek imar iznini vermiş olurlar. Ormanlar kesilir böylece (%10).                                                                                                 *
  • Çiftçiler ormanları tahrip etmiyor, onlar bilinçli. Çünkü orman onların evi, yemek yedikleri, hayvanlarını otlattıkları, yakacaklarını temin ettikleri yerlerdir. ( Kesilecek dallar ve ağaç gövdeleri atadan öğrenilerek kesilir. Bu nedenle yeniden yeşerir). Kıl keçisi, orman yangınları vb. Önce ki saydığım nedenlerin yanında devede kulak kalıyor maalesef (%4).                                                                                                                *
  • Diğer bir noktamız olan ve ismi sürekli değişen Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Dünyanın hiç bir yerinde ormanların yamacına OGM yazısını kazıyarak yazan başka bir bakanlık yoktur herhalde. Bir çoğunuzun farkında olduğu bir konu olduğu için üzerinde durmayacağım (%1). Sonuç olarak ormanlardan çıkan oksijen hepimizin biz onu korumazsak, sahiplenmezsek ve bilinçlenmezsek kimse koruyamaz.ogm

Son Yazılar

Ümit Burgu Yazar:

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Aynı yıl 9 Eylül Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimini aldı. Şu anda Coğrafya Öğretmeni olarak çalışmakta.