“Cool Olmak” Kavramına Farklı Bir Yaklaşım

Prensip olarak, cool olmak, stres altında bile sakin kalmaktır. Fakat bu, neden küresel bir cool’luk kültürünün var olduğunu açıklamıyor. İnsan sormadan edemiyor: “Cool olmak neden bu kadar cool?”

Cool olmak kölelik zamanında ABD’de siyah erkeklerin uyguladığı davranışsal bir tutum olarak gelişti. Kölelik, duygusal ayrılma ve ironi kullanan özel savunma mekanizmalarının yetiştirilmesini gerekli kılmıştır. Cool bir tavır köle ve eski kölelerin sömürü ile başa çıkmalarına yardımcı oldu ya da geceleri sokaklarda yürümeyi mümkün kıldı. Kölelik sırasında, siyahların saldırganlığı, ölümle cezalandırıldı. Provokasyon nispeten kötü bir şekilde kalmak zorundaydı ve herhangi bir ciddi niyetin gizlenmesi ya da bastırılması gerekiyordu. Bu yüzden cool olmak, teslimiyet ve yıkımın paradoksal bir kaynağını temsil eder. Yaratıcılık ve yenilikçilik yoluyla otoriteye karşı klasik bir direniş vak’asıdır.

Modern Cool

Günümüzde cool olmak, gençlik kültüründe en önemli olguyu temsil etmektedir. Bununla birlikte, “cool olmak” yalnızca erkeksi gösterinin saygın bir yönü değil, aynı zamanda anomi, kafa karışıklığı, endişe ve kaçış gibi bir belirtisidir. White & Cones (s.87)’ a göre akademik başarıdan ziyade arkadaş ortamında cool olmak, gençler için daha önemli bir eylemdir.” Bir yandan, cool bir poz ile üretilen mesaj, doğası gereği gizemli olduğu için dünyayı büyüler. Maddeden ziyade görünüşte daha fazla ısrar eden direniş biçiminin stilize yolu, insanları cool olan dokunulmaz nesneler haline getirebilir. Öte yandan, cool olmak, bireysel pasifliğe ve sosyal çürümeye yol açan bir tutum olarak görülebilir.

Cool Nedir?

Belirsizliğe rağmen, cool olmayan tutumlardan cool tutumları ayırt edebilme yeteneğimiz var gibi görünüyor. Peki cool nedir? Sürekli güç kaybı iyi değildir. Kazanmak güzeldir; ama kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olmak değildir. Ahlaki standartlara bağlı veya ondan uzak yaşayanlar cool değildir. Ahlaki standartların, ahlaki olmayan ortamlarda sürdürülmesini sağlayan insanlar büyük olasılıkla cool olmaktadır. Bir CEO, makul bir risk alıcısı değilse cool değildir. Cool olmak, paradoksları simgeleyen, uyumsuz bir dengedir. Bu paradoksal doğanın, cool olmanın kökenleri ile boyun eğme ve boyun eğdirme kaynaşması arasında pek çok ilişki vardır.

Bir cumhurbaşkanı mutlak güce yapışırsa cool değildir. Ama demokratik değerleri korumak için gönüllü olarak iktidara gelirse daha cool olur. Bu cool insanın idealist olması gerektiği anlamına gelmez. Aksine, cool rapçilerin çok azı idealisttir. İdealizm, son derece kusursuz olabilir. Cool olmak, basit kurallar veya empoze edilmiş standartlarla değil, cool insanın tarzı tarafından yaratılan bir dengedir.

Klasik Yunan’da Cool Olmak

Epicetus bize bağlı olan ve bize bağlı olmayan şeyler arasında kesin bir fark yaratmış ve etkileyemeyeceğimiz şeylerle ilgili bir tutum geliştirmeyi savunmuştur. Bize bağlı olan, dürtü, tutku, tutum, düşünce, arzu, inanç ve yargılarımızdır. Geliştirmemiz gereken şeyler bunlardır. Bizim tarafımızdan kontrol edilemeyen her şey -ölüm, başkalarının eylemleri veya geçmiş- bizi kayıtsız bırakmalıdır. Etkisiz olduğumuz her şeyin en iyi ihmal edildiği bu anlayışla “cool” bir tutum beslenir.
Stoacılar, deterministik ve kaderci oldukları için eleştirildi. Nitekim, bu materyalist ve rasyonalist felsefede, cool olmak ile bağlantılı problemlerin aynı spektrumunu buluyoruz. Bir kez daha, cool olmanın bir denge meselesi olduğunu görüyoruz.

Son Yazılar